Remont White Room

Projekt na dokumentację postępu prac i osiągnięcie pełnego sukcesu czyli pięknie pomalowanych i gładkich ścian bez śladów grafitti :)